مرکز آموزش خدمات میکروپیگمنتیشن هاشورتاتوابرو تهران مرکز آموزش خدمات میکروپیگمنتیشن هاشورتاتوابرو تهران: آرایشگاه و مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو 0912.233.4088 آموزش تخصصی بهترین خدمات هاشور ابرو تهران http://micro-pigment.mihanblog.com 2018-07-16T05:36:15+01:00 text/html 2018-07-16T00:59:52+01:00 micro-pigment.mihanblog.com مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو (آموزش) تهران آمورش هاشور ابرو هاشور کار خوب در تهران http://micro-pigment.mihanblog.com/post/315 <div><br></div><div><div><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;"><a href="http://beautyha.ir/2018/07/14/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">هاشور کار خوب در تهران</a></p><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">شاید شما هم در تهران دنبال یک هاشورکار خوب و حرفه ای باشید. من در این پست اشاره ای به ویژگی ها و نحوه تشخیص یک هاشورکار خوب در تهران می کنم البته در تهران هاشورکارن زیادی هستند که خیلی هایشان در حد حرفه ای هستند اما هستند تازه کارانی که نه تبحر دارند و نه مهارت کافی که لازم است گیر اینگونه هاشورکاران نیفتید و لازمه آن انتخاب آگاهانه است.</p><h2 class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">هاشور ابرو با میکروپیگمنتیشن</h2><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">هاشور کار ابرو که همان هاشور زن ابرو با متد میکروپیگمنتیشن میباشد و در این روش با متد&nbsp;<a href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86.html" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">میکروپیگمنتیشن</a>&nbsp;و<a href="http://beautyha.ir/2018/01/21/%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d8%af-%d9%81%db%8c%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b2/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">میکروبلیدینگ</a>&nbsp;هاشور های ریز و ظریف در لابلای موهای ابرو کشیده و یا قسمت هایی از ابرو که مو ندارد و کم پشت میباشد کشیده میشود</p><h2 class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">هاشور کار خوب باید چگونه باشد ؟</h2><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;"><span style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">هاشور کار خوب ابرو</span>&nbsp;و یا آرایشگاه و یا سالن زیبایی خوب برای انجام هاشور ابرو باید چند ویژگی داشته باشد که براتون توضیح میدم . اول اینکه به&nbsp;مدرک میکروپیگمنتیشن&nbsp;ایشون توجه کنید ببینید در مراکز معتبر مانند سازمان فنی و حرفه ای آموزش دیده است یا نه ؟ یعنی مدرک معتبر میکروپیگمنتیشن سازمان فنی و حرفه ای را دارا میباشد یا نه ؟ دوم اینکه : به نمونه کار هاشون توجه کنید به کسانی که پیش ایشون رفتند و میکرو انجام دادند بالاخره حداقل میخواهید پول دهید . کسی که کارش خوب باشه مشتری زیادتری باید داشته باشه و نمونه کار زیادتری هم داشته باشد .</p><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">&nbsp;</p><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">از کارتریج یکبار مصرف استفاده کند تا خطر انتقال بیماری به شما نداشته باشد . از دستکش یکبار مصرف و ماسک و کلاه استفاده بکند . اگر این کار را انجام ندهد یعنی احتمال اینکه آموزش ندیده هست زیاده . حداقل حین انجام یک میکرو (<span style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">هاشور ابرو – هاشور لب و چشم</span>&nbsp;) پیش شون باشید و کارشون را با دقت زیر نظر داشته باشد . خونریزی نباید داشته باشد و اگر هم داشته باید خیلی خیلی کم و خفیف باشد . در صورت داشتن&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">خونریزی هاشور ابرو</span>&nbsp;تون نمیگیره و یا پخش میشه . سعی کنید به مکان های بدون تابلو مراجعه نکنید چون کسی که کارش خوب باشه و اصولی باشه باید تابلو آرایشگاه یا آموزشگاه آرایشگری را داشته باشد</p><h3 class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">هاشور زن ابرو حرفه ای نباید بیشتر از یک ساعت مدت زمان انجام هاشور ابرو طول بکشد .</h3><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">در هر حال جای خوب برای انجام هاشور ابرو جایی هست که اصولی کار کنند .</p><h2 class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">هاشور ابرو جای خوب در تهران کجاست ؟</h2><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">&nbsp;</p><h2 class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Vazir; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">قیمت کار&nbsp;هاشور کار خوب در تهران&nbsp;چنده ؟</h2><p class="ql-align-justify" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; text-align: justify; white-space: pre-wrap;">قیمت هاشور ابرو&nbsp;نسبت به جاهای مختلف یه تغیییر جزیی دارد . البته بعضی شهر های کوچک که میکروپیگمنتیشن کار کم میباشد قیمت ها خیلی بالاست . یعنی خون می مکند . به هر حال قیمت مناسب و عرف بازار حدودا ۳۰۰ هزار تومان میباشد بعضی که کارشون خیلی خوبه تا&nbsp;یک میلیون&nbsp;هزار تومان هم میگیرند .</p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; direction: rtl; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><br style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent;"></p><p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: Vazir, Tahoma, Arial; vertical-align: baseline; cursor: text; counter-reset: a 0 b 0 c 0 d 0 e 0 f 0 g 0 h 0 i 0; direction: rtl; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><a href="http://beautyha.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%88-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">انواع مدل و شکل های هاشور ابرو</a>,&nbsp;<a href="http://beautyha.ir/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a8/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">قیمت کار&nbsp;هاشور کار خوب</a>,&nbsp;<a href="http://beautyha.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">هاشور ابرو</a>,&nbsp;<a href="http://beautyha.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%be%db%8c%da%af%d9%85%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b4%d9%86/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">هاشور ابرو با میکروپیگمنتیشن</a>,&nbsp;<a href="http://beautyha.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d8%b4-%d9%85%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">هاشور ابرو جاش میمونه</a>,&nbsp;<a href="http://beautyha.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">هاشور ابرو جای خوب در تهران</a>,&nbsp;<a href="http://beautyha.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a8/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">هاشور کار خوب</a>,&nbsp;<a href="http://beautyha.ir/tag/%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(103, 58, 183); transition: all 0.3s; position: relative; white-space: nowrap;">هاشور کار خوب در تهران</a></p></div></div><div><br></div> text/html 2018-07-15T10:30:54+01:00 micro-pigment.mihanblog.com مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو (آموزش) تهران آمورش هاشور ابرو میکروپیگمنتیشن چیست و تفاوت آن با میکروبیلدینگ در چیست؟ http://micro-pigment.mihanblog.com/post/227 <p>میکروبیلدینگ چیست؟</p><p>ارائه خدمات و&nbsp;<a title="آموزش میکروبیلدینگ" href="http://هاشور-ابرو.salonhair.ir/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF/" target="_blank" rel="tag noopener noreferrer">آموزش میکروبیلدینگ</a>،&nbsp;<a title="هاشور سه بعدی ابرو" href="http://هاشور-ابرو.artnails.ir/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/4-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%E2%80%93-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">هاشور سه بعدی</a>،&nbsp;<a title="میکروپیگمنتیشن" href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener">میکروپیگمنتیشن</a>، شید ابرو و هاشور کرکی یا مویی و آرایش دائم در کشور</p><p>شما میتوانید با گرفتن یکی از مدرک های معتبر در زمینه میکروبیلدینگ انواع خدمات مانند هاشور، تاتوی ابرو، تاتوی لب و تاتوی خط چشم را انجام دهید.</p><h2><strong>&nbsp;میکروبیلدینگ چیست؟ آرایش دائمی ابرو؟ یا روش هاشور سه بعدی یا مویی؟</strong></h2>[caption id="" align="alignnone" width="500"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="میکروبلیدینگ ، میکروبیلدینگ چیست؟" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e15/20838854_232444963945456_7331797525491351552_n.jpg" alt="میکروبیلدینگ چیست؟" width="500" height="500"> میکروبیلدینگ چیست؟[/caption]<p>ما میدانیم که فهمیدن مفهموم انواع تاتو در اینترنت ممکن است برای شما تا حدودی گیج کننده باشد. خیالتان راحت، ما اینجا هستیم تا در این زمینه به شما کمک کنیم.میکروبیلدینگ یکی از&nbsp; &nbsp;روش های دائمی است که طبق دستوالعمل های تاتو به صورت کاملا حرفه ای انجام میگیرد.</p><p>هاشور کرکی یا سه بعدی همه زیر شاخه هایی از تکنیک میکروبیلدینگ هستند.میکروبیلدینک یک روش کاملا جدیدی است که زیر مجموعه ی تاتو محسوب میشود و همچنین نسبت به روش های قدیمی که با دستگاه انجام میشد تقریبا یک روش نیمه دائم به حساب می آید.</p><p>زیرا در این روش جوهر به غشای میانی پوست نفوذ کرده و به همین دلیل نیمه دائم محسوب میشود.</p><h2><strong>میکروپیگمنتیشن چیست و تفاوت آن با میکروبیلدینگ در چیست؟</strong></h2><p>میکروپیگمنتیشن نیز مانند میکروبیلدینگ یک روش نیمه دائم در تاتو محسوب می شود با این تفاوت که در میکروپیگمنتیشن از یک قلم و دستگاه دیجیتالی استفاده میشود و رنگدانه ها به لایه های عمیق تر پوست به نام لایه ی درمال نفوذ می کنند که این روش ماندگارتر از روش میکروبیلدینک و آمبرویدری ابروهاست.</p><p>در روش میکروپیکمنتیشن هر2 تا 5 سال یکبار باید تمدید شده و از آنجایی که در استفاده آن از قلم دیجیتالی استفاده می شود زمان درمان و بهبودی کامل پوست پس از انجام این پروسه طولانی تر از روش میکروبیلدینگ است.</p><p>تا یک هفته بعد از انجام میکروپیگمنتیشن می بایست با چرب نگه داشتن محل از آن مراقبت کرد. در کل این پروسه 2 ساعت به طول می انجامد، اما ماندگاری بالا و هزینه بیشتری هم دارد.</p><h3>مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن ابرو</h3> text/html 2018-07-08T08:23:44+01:00 micro-pigment.mihanblog.com مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو (آموزش) تهران آمورش هاشور ابرو اموزش تاتو http://micro-pigment.mihanblog.com/post/312 <div class="entry clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 20px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: BYekan, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, Verdana; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اموزش تاتو</p><h1 style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 40px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Helvetica, sans-serif;">آموزش تاتو بدن</h1><h1 style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 40px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Helvetica, sans-serif;">آموزش تاتو صورت</h1><h1 style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 40px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Helvetica, sans-serif;">هزینه آموزش تاتو</h1><h2 style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 30px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Helvetica, sans-serif;">مدرک تاتو</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://barberschool.seohoo.ir/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img class="aligncenter wp-image-165 size-full" title="اموزش تاتو" src="http://barberschool.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/07/t88.jpg" alt="اموزش تاتو" width="545" height="555" srcset="http://barberschool.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/07/t88.jpg 545w, http://barberschool.seohoo.ir/wp-content/uploads/2018/07/t88-295x300.jpg 295w" sizes="(max-width: 545px) 100vw, 545px" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">تاتو یا تتو&nbsp; یک اصطلاح قدیمی است که هنوز هم در دنیای امروز کاراست و خیلی دیده می شود . در واقع تتو در گذشته با نام خالکوبی انجام می شد که افراد خاصی از مردم یک شهر ، به زدن آن مشهور می بودند. مثلا در ایران قدیم ، زنان ، پهلوانان و یا افراد جاهل و شرور اقدام به خالکویی می کردند.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اینجد نقش و نقوش امروزه با گذشته تفاوتهای بسیاری کرده است . چه از لحاظ طراحی ها و چه از لحاظ رعایت ایمنی و بهداشت و ابزارآلات تاتو.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">آموزش تاتو</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">تاتو در حالت کلی شامل دو قسمت می شود یا در بدن مطرح می شود و با در سر و صورت .</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">تاتوی سر و صورت شامل آرایش لب ها&nbsp; و اسالپ سرو و … می شود که نوع و چگونگی انجام آن با تاتو بدن متفاوت خواهد بود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><h2 style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 30px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Helvetica, sans-serif;">مدرک تاتو :</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">در واقع مدرکی در تاتو ارایه می شود مربوط به آرایش دائم صورت ( لبها و ابرو هاست) که در هنر آرایش بانوان نقش کلیدی دارد و در&nbsp;<a href="http://barberschool.seohoo.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آموزشگاه های آرایشگری زنانه</a>&nbsp;با عنوان آرایش دایم و بصورت<a href="http://beautyha.ir/?s=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">&nbsp;آموزش میکروپیگمنتیشن</a>&nbsp;و<a href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF.html" target="_blank" rel="noopener" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">&nbsp;میکروبلیدینگ</a>&nbsp;و فیبروز مطرح می شود.</p><h2 style="margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 30px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1; font-family: &quot;B Yekan&quot;, Helvetica, sans-serif;">هزینه اموزش تاتو :</h2><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">قیمت اموزش تاتو&nbsp; شامل دو بخش مختلف است که همانطور که در بالا اشاره کردم . مباحث آموزش تاتو صورت برای بانوان یکی از هنرهای تایید شده سازمان فنی حرفه ای که هر ساله قیمتهای آن در معرض دید عموم از طریق پرتال مربوطه اعلام می شود که جه گرفتن این قیمتها شما کافی است با یکی از آموزشگاههای آرایشگری مجوز دار برای گرفتن قیمت سال جدید تماس بگیرید.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اما در باب قیمت آموزش تاتو بدن : تاتو بدن ، هنر تنیده شدن طراحی ها و نقاشی ها روی بدن است که با توجه به توانایی ها و مهارت های تاتو ارتیست در این بخش نمونه های مختلفی را می توان مشاهده و مقایسه کرد .</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اینکه شما برای آموزش پیش کدام تاتو آرتیست بدن بروید در قیمت آن تاثیر گدار خواهد بود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اینکه پکیچ آموزش تاتو بدن ، شامل اشنایی با تمام دستگاهای تاتو باشد با نه در تعیین قیمت آموزش تاتو تاثیر گذار خواهد بود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">اینکه تا چه میزان بر مهارت شما به عنوان یک هنرجو وقت و زمان و انرژی گذاشته شود در تعیین قیمت تاثیر گذار خواهد بود.</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">در واقع در مبحث یادگیری هنر های آرایشی نباید کیفیت را قدی قیمت کرد . چه بسیار هستند کسانی که با مبلغ بسیار پایین اموزش دیده اند اما آموزشی در سطح بسیار ابتدایی و ….</p><p style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://barberschool.seohoo.ir/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%86-2018/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آموزش تاتو بدن ۲۰۱۸</a></p></div><div class="postmeta-secondary" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(153, 153, 153); line-height: 18px; font-family: BYekan, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, Verdana; text-align: justify;"><span class="meta_tags" style="margin: 0px; padding: 3px 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(&quot;images/tags.png&quot;); background-position: right center; background-repeat: no-repeat;"><a href="http://barberschool.seohoo.ir/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%86/" rel="tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آموزش تاتو بدن</a>,&nbsp;<a href="http://barberschool.seohoo.ir/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/" rel="tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">آموزش تاتو صورت</a>,&nbsp;<a href="http://barberschool.seohoo.ir/tag/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88/" rel="tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">اموزش تاتو</a>,&nbsp;<a href="http://barberschool.seohoo.ir/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88/" rel="tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">قیمت اموزش تاتو</a>,&nbsp;<a href="http://barberschool.seohoo.ir/tag/%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88/" rel="tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">مدرک تاتو</a>,&nbsp;<a href="http://barberschool.seohoo.ir/tag/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88/" rel="tag" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">هزینه اموزش تاتو</a></span></div> text/html 2018-07-06T04:30:00+01:00 micro-pigment.mihanblog.com مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو (آموزش) تهران آمورش هاشور ابرو هاشور ابرو & میکروپیگمنتیشن http://micro-pigment.mihanblog.com/post/4 <div class="art-post-text" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><div class="art-post-text"><div class="art-post-text"><div class="art-post-text"><div class="art-post-text"><div class="art-post-text" style="font-size: 13.3333px;"><div class="art-post-text" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در روش&nbsp;<a title="میکروپیگمنتیشن" href="http://micro-pigment.mihanblog.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://micro-pigment.mihanblog.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">میکروپیگمنتیشن</a>&nbsp;می توان با انتقال رنگدانه های زیست سازگار در عمق مشخصی از پوست, شکل ابروها را بسیار ظریف و پراکنده اصلاح کرد و یا ابرو ها را در جهت پر پشت نمودن به حالت طکنیک می توان با بالا بردن ناحیه خارجی ابرو ، شکل دادن به ابرو یا باز کردن ابرو، چهره را زیباتر وجوانتر نمود و در موارد عدم تناسب، دو ابرو را یکنواخت کرده و رنگ و شکل ابروها را اصلاح کرد.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><img title="مرکز میکروپیگمنتیشن" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/35a671315ed8258757c20cbdae82f4e3/5BDB8096/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/30829918_228202747915636_7718887500357304320_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9" alt="هاشور ابرو" width="400" height="400" data-mce-src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/35a671315ed8258757c20cbdae82f4e3/5BDB8096/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/30829918_228202747915636_7718887500357304320_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9" caption="false" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="margin: 0px auto; display: block;"></span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">افراد ذیل می توانند متقاضی استفاده از میکروپیگمنتیشن ابرو باشند :</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">– افرادی که ابروهای کم پشت و پراکنده دارند.</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">– افرادی که از ابروان قرینه برخوردار نیستند.</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">– افرادی که ابروهای کوتاه دارند و مطابق سلیقه شان دوست دارند ابروانشان کشیده تر باشد.</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">– افرادی که دوست دارند تغییراتی در مدل ابروانشان ایجاد کنند.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">میکروپیگمنتیش از خانواده تاتو است ولی با تاتوهای سنتی تفاوت هایی دارد از جمله اینکه میکروپیگمنتیش توسط دستگاهها و رنگ های استاندارد انجام می شود در نتیجه ایمنی و بهداشت این کار بالا است و این دستگاهها دارای کاتریج های یکبار مصرف است و تفاوت دیگر در ته رنگ هایی است که تاتو قدیمی ایجاد می کند و رنگ های مورد استفاده در پیگمنتیش حداقل تغییر رنگ را دارند و چون عمق کاشت میکروپیگمنتیش از تاتو های سنتی کمتر است عوض کردن مدل، رنگ و شکل بر روی آن راحت تر است.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در این روش ، رنگ مانند دانه های مو و در جهت رویش موهای ابرو روی پوست می نشیند و تفاوت آن با تاتوهای قدیمی این است که دیگر یک کادر پر رنگ و ناجور وجود ندارد ، فقط تارهایی مانند مو با سوزن نازکی داخل ابرو کشیده می شوند که خیلی هم پر رنگ و مشخص نیستند بلکه رنگی طبیعی دارند.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">تفاوت پیگمنت با تاتو در روش اجرای آن ، همچنین بدون درد و خونریزی بودن آن است که در نتیجه التهاب کمتری در افراد ایجاد می کند. در گذشته فردی که تاتو انجام می داد ممکن بود تا مدت ها از فعالیت های روزانه خود دور شود یا نتواند در اجتماع ظاهر شود ولی در این روش ، بسته به نوع پوست و ویژگی های بدن افراد ، التهاب و زخم بسیار کم است.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در پیگمنت به دلیل استفاده از کارتریج های یک بار مصرف و رنگ های تست شده ، ایمنی و بهداشت کار بسیار بالا و خطر انتقال بیماری بسیار کم است. با توجه به ظریف بودن سوزن های این دستگاه ، درد حاصل از این کار به شدت کاهش یافته و می توان به جرات ، کلمه پیگمنت بدون درد را به کار برد.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">شایان ذکر است میکروپیگمنتیش در صورتی که با دستگاه استاندارد و توسط پیگمنتر حرفه ای مسلط به طراحی کامل صورت انجام گیرد کاری زیبا و طبیعی می شود.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">رنگ های ابروی میکروپیگمنتیشن دارای تنوع رنگ زیادی بوده و در نتیجه با ترکیب رنگها ، محدودیتی در رنگ دلخواه درخواست کننده هاشور ابرو وجود ندارد.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">ماندگاری این رنگها با توجه به جنس پوست افراد، شرایط زندگی، شرایط آب و هوایی و نحوه زندگی افراد متفاوت است و نمی توان زمان دقیقی را برای ماندگاری رنگ ها مشخص کرد و معمولا افراد با پوست های خشک ماندگاری رنگ بالاتری نسبت به اشخاص با پوست چرب دارند.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><a title="هاشور ابرو" href="http://brow.persianblog.ir/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://brow.persianblog.ir/tag/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">هاشور ابرو</a>&nbsp;یک تکنیک است که توسط دستگاههای تاتو قدیمی نیز قابل اجرا است ولی با دستگاههای جدید میکروپیگمنتیش به صورت زیباتر و طبیعی تر انجام می شود و در اکثر موارد زمانی که میکروپیگمنتیش به اصطلاح جا می افتد تشخیص مرز بین پیگمنت ها و ابروی خود شخص به سختی صورت می گیرد.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">یکی از کاربردهای میکروپیگمنتیشن اصلاح تاتوهای قبلی هم از نظر شکل و هم از نظر مدل است و می توان حالت کادری و بدرنگی های تاتوهای قبلی را اصلاح و تبدیل به هاشور کرد.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">با توجه به اینکه در میکروپیگمنتیشن ابرو رنگدانه نسبت به تاتوهای قدیمی در عمق کمتری کاشته می شود (و در نتیجه امکان تغییر شکل، رنگ و مدل را به ما می دهد) نیاز به ترمیم دارد و تعداد جلسات ترمیم با توجه به موضع پیگمنت و داشتن تاتوی قبلی متفاوت است.</span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در میکروپیگمنتیشن ابرو باید اصول پیگمنتیشن را کاملا دانست و آن را به نحو احسن انجام داد.</span><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">شخصی که هاشو ر ابرو&nbsp; را برای متقاضی انجام میدهد باید طراحی قوی داشته باشد و ساختار ویژگی های پوست و اصول طراحی چهره و ترکیب رنگ را به خوبی بداند.</span></p><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><img title="هاشور ابرو" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d39d9f56a2f303b4ea8ffdfc8c5a4036/5BE41447/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/35574787_464086474040052_7295377194958716928_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9" alt="میکروپیگمنتیشن" width="640" height="640" data-mce-src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d39d9f56a2f303b4ea8ffdfc8c5a4036/5BE41447/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/35574787_464086474040052_7295377194958716928_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" caption="false" style="margin: 0px auto; display: block;"></span><br><br><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">مرکز میکروپیگمنتشن و زیبایی ما با متخصصین حرفه ای، با تجربه و آگاه از اصول زیبایـــــــی شناختـــی و طراحــی چهــره، با استفاده از جدیدترین و استانداردترین دستــگاه ها بدون هیچگونه درد و خونریزی به همراه وسایل یکبار مصرف استریل و با رعایت اصول بهداشتی سعی نموده تا مراجعین از بهترین خدمات در&nbsp; میکروپیگمنتیشن ابرو ( هاشور ابرو – سایه ابرو ) بهره مند شوند.</span></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="margin: 13px 0px; padding: 0px; text-align: justify;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;">در&nbsp;<a title="مرکز میکروپیگمنتیشن" href="http://goo.gl/c0wytZ" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-mce-href="http://goo.gl/c0wytZ" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 168, 18);">مرکز میکروپیگمنتیشن</a>&nbsp;تهران از بهترین خدمات هاشور ابرو بهره مند شوید.</span></p></div><div class="art_width100-darsad" data-mce-style="text-align: justify;" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-06-29T01:23:34+01:00 micro-pigment.mihanblog.com مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن هاشور ابرو (آموزش) تهران آمورش هاشور ابرو بهترین مرکز هاشور ابرو در تهران کدام است؟ http://micro-pigment.mihanblog.com/post/232 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">هاشور ابرو</strong>&nbsp;در واقع زیر مجموعه&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">تاتو ابرو</strong>&nbsp;محسوب می شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">هاشور ابرو</strong>&nbsp;در واقع متدی است نوین که به دو دلیل انجام می شود :&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">1- برای کسانی که ابروهای بسیار کم پشت دارند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">2- برای زیبایی و زیباتر دیده شدن .<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img title="هاشور ابرو" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/16123005_306563943078969_5320752060633710592_n.jpg" alt="بهترین مرکز هاشور ابرو" width="500" height="500" data-mce-src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/16123005_306563943078969_5320752060633710592_n.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><h3 style="font-family: Tahoma;">متد های انجام هاشور ابرو :</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 9pt;">هاشور ابرو</strong>&nbsp;زیر مجموعه تاتو ابرو است که با پیشرفت تکنولوژی به روشهای مختلفی انجام می شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">روشهای متداولی که امروزه انجام می شود به نام های میکروپیگمنتیشن و میکروبلیدینگ معروف هستند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای توضیحات بیشتر درباره میکروپیگمنتیشن می توانید<a title="میکروپیگمنتیشن" href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86.html" target="_blank" data-mce-href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86.html" style="font-size: 9pt;">&nbsp;اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای توضیحات بیشتر&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">هاشور ابرو</strong>&nbsp;به روش میکروبلیدینگ نیز می توانید از&nbsp;<a title="میکروبلیدینگ" href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF.html" target="_blank" data-mce-href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF.html" style="font-size: 9pt;">اینجا</a>&nbsp;اطلاعات بگیرید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><h3 style="font-family: Tahoma;">مدل&nbsp;هاشور ابرو :</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در انچام خدمات هاشور ابرو ، شما با اصطلاحاتی نظیر هاشور خطی - هاشور مویی ابرو - هاشور کرکی -&nbsp;<a title="هاشور سه بعدی" href="http://xn----ymcbe6bdq4mlf.artnails.ir/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/4-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%E2%80%93-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-mce-href="http://هاشور-ابرو.artnails.ir/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/4-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88-%E2%80%93-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" style="font-size: 9pt;">هاشور سه بعدی</a>&nbsp;و .... آشنا می شوید که همگی از نحوه انجام و ظرافت انجام هاشور ابرو نشات می گیرند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">از هاشور خطی که رایجترین و ساده ترین مدل هاشو ابروست .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">هاشور هر چه باریکتر و مویی تر انجام شود به مرز مویی و کرکی نزدیک خواهد شد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><h3 style="font-family: Tahoma;">قیمت هاشور ابرو:</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">قیمت هاشور ابرو هم با توجه به نوع انجام آن و مدل انجام آن مشخص می شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">همچنین&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">قیمت هاشور ابرو</strong>&nbsp;در مکانهای مختلف ، متفاوت است. مثلا قیمت هاشور ابرو در سال اخیر در یکی از مراکز زیبایی آمریکا بدین شرح می باشد:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">میکروبیلدینگ یا امبرویدری بدون استفاده از دستگاه 650 دلار به صورت ویژه 499دلار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">میکروپیگمنتیشن با دستگاه دیجیتالی 750 دلار به صورت ویژه 600 دلار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">هاشور مویی 450 دلار به صورت ویژه 399 دلار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">پر کردن جاهای خالی ابرو 350 دلار به صورت ویژه 250 دلار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بالاطبع این قیمت ها در ایران تقریبا نصف یا یک سوم کشور آمریکاست.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در زمینه قیمت هاشور ابرو در ابران و تهران می توانید&nbsp;<a title="قیمت هاشور ابرو" href="http://brow.rozanail.com/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/62-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" target="_blank" data-mce-href="http://brow.rozanail.com/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/62-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" style="font-size: 9pt;">مقاله مربوطه</a>&nbsp;را مطالعه کنید&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">{loadmodule mod_vina_insta_photo_gallery, غرب تهران 09127009256}</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><h3 style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-size: 9pt;">عوارض</strong>&nbsp;هاشور<strong style="font-size: 9pt;">&nbsp;ابرو</strong></h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">چنانچه در هنگام&nbsp;<a title="هاشور زدن ابرو" href="http://brow.rozanail.com/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" target="_blank" data-mce-href="http://brow.rozanail.com/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88.html" style="font-size: 9pt;">هاشور زدن ابرو</a>&nbsp;از اصول ایمنی و بهداشتی کار تخطی شود امکان انتقال بیماری هایی مثل ایدز، هپاتیت و انتقال عفونت افزایش پیدا می کند. همچنین عدم استفاده از رنگ های استاندارد&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">هاشور ابرو</strong>&nbsp;&nbsp;ممکن است باعث بروز آلرژی شود که با علائمی مثل خارش شدید و تورم و قرمزی در ناحیه ای که میکرو انجام شده بروز می کند.</p><h1 style="font-family: Tahoma;">بهترین مرکز هاشور ابرو در تهران کدام است؟</h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">مراکز زیادی در زمینه میکروپیگمنتیشن ابرو و لب در تهران فعالیت می کنند که انتخاب بهترین آنها شامل رعایت ملاک های خاص خود را دارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">اکثر مراکز همیشه مراحل ایمنی و بهداشت را رعایت می کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای یک بانوی زیباپسند ایرانی مرکز به عنوان<strong style="font-size: 9pt;">&nbsp;بهترین مرکز هاشور ابرو در تهران</strong>&nbsp;است که هاشور کار و هاشور زن حرفه ای در آن مشغول به فعالیت باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در واقع چیزی که مشتری را راضی می کند در نهایت نتیجه کار هاشور ابرو ان است که خیلی برایش مهم است .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">قرینه سازی ، رنگهای ماندگار و اصل &nbsp;و ... دیگر فاکتور های&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">بهترین</strong><strong style="font-size: 9pt;">&nbsp;مرکز هاشور ابرو</strong>&nbsp;تلقی می شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای دیدن&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">مراکز خوب هاشور ابرو در تهران</strong>&nbsp;می توانید<a title="بهترین مرکز هاشور ابرو در تهران" href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" target="_blank" data-mce-href="http://brow.rozanail.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" style="font-size: 9pt;">&nbsp;از این قسمت</a>&nbsp;استفاده نمایدد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در این بخش مقالات<strong style="font-size: 9pt;">&nbsp;هاشور ابرو</strong>&nbsp;توسط بهترین مراکز هاشور ابرو تهران و کرج &nbsp;را برایتان که شامل موارد زیر می باشد را می توانید مطالعه کنید:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">cupanje obrva</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">augenbrauen</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">oblikovanje obrva</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">kako cupati obrve</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">عوارض هاشور ابرو</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">فیلم هاشور ابرو</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">قیمت هاشور ابرو</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">تصاویر هاشور ابرو</p><h1 style="font-family: Tahoma;">&nbsp;هاشور ابرو</h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p>